• CC081F51-413A-455B-B102-9D29D45A8048
  • 49E83A21-94CE-45F4-AD32-E92776F71E91
  • سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز

20410812

ایکیا

ناموجود
وزن:

طول ۲۵ سانتی متر

عمق ۲۶ سانتی متر

ارتفاع ۱۸ سانتی متر

 

مشخصات فنی

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز