سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز

سبد,آبکش,صافی
ایکیا

طول ۲۵ سانتی متر

عمق ۲۶ سانتی متر

ارتفاع ۱۸ سانتی متر

 

مشخصات فنی

سبد IKEA مدل RISATORP رنگ قرمز

    سبد خرید

    جمع سبد : 0