• %D9%87%D9%85%D8%B2%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A7
  • کف ساز/همزن IKEA مدل PRODUKT

کف ساز/همزن IKEA مدل PRODUKT

50301166

کارکرد با دو عدد باطری قلمی AA

مشخصات فنی

کف ساز/همزن IKEA مدل PRODUKT