ظرف غذای مستطیلی IKEA مدل +IKEA 365

ظروف نگهداری مواد غذایی
ایکیا
غذای خود را با خیال راحت در این ظروف مقاوم نگهداری کنید.
مشخصات فنی

ظرف غذای مستطیلی IKEA مدل +IKEA 365

    سبد خرید

    جمع سبد : 0