• 6
  • ظرف سبزیجات IKEA مدل +IKEA 365

ظرف سبزیجات IKEA مدل +IKEA 365

803.363.91

ایکیا

ناموجود
وزن:
این ظرف انواع سبزیجات را در خود سالم و تازه نگه میدارد و دیگر نگران خراب شدن آن ها نیستید.
مشخصات فنی

ظرف سبزیجات IKEA مدل +IKEA 365