• 10
  • سِت آبلیمو و روغن زیتون سَرو

سِت آبلیمو و روغن زیتون سَرو

BN1637

بنتاتی

314000
موجود
وزن:
شامل: 2 بطری سرامیکی با دَرهای چوبی، 1سینی چوبی<br /><br />گنجایش: 275 میلی لیتر<br /><br />اندازه: 17.2×7.2× 7.2 سانتی متر
مشخصات فنی

سِت آبلیمو و روغن زیتون سَرو