• 12
  • سِت آبلیمو و روغن زیتون صنوبر

سِت آبلیمو و روغن زیتون صنوبر

BN1638

بنتاتی

280000
موجود
وزن:
شامل: 2 بطری سرامیکی با دَرهای چوبی، 1 سینی چوبی<br /><br />گنجایش: 75 میلی لیتر<br /><br />اندازه: 12.8×5× 5 سانتی متر
مشخصات فنی

سِت آبلیمو و روغن زیتون صنوبر