• 16
  • سِت آبلیمو و روغن زیتون اقاقیا-بزرگ

سِت آبلیمو و روغن زیتون اقاقیا-بزرگ

BN1640

بنتاتی

ناموجود
وزن:
شامل: 2 بطری شیشه ای با دَرهای چوبی، 1 سینی چوبی<br /><br />گنجایش: 250 میلی لیتر<br /><br />اندازه: 12.8×7.7× 7.7 سانتی متر
مشخصات فنی

سِت آبلیمو و روغن زیتون اقاقیا-بزرگ