• 18
  • سِت آبلیمو و روغن زیتون اقاقیا-کوچک

سِت آبلیمو و روغن زیتون اقاقیا-کوچک

BN1641

بنتاتی

ناموجود
وزن:
شامل: 2 بطری شیشه ای با دَرهای چوبی، 1 سینی چوبی<br /><br />گنجایش: 150 میلی لیتر<br /><br />اندازه: 10.9×6.7× 6.7 سانتی متر
مشخصات فنی

سِت آبلیمو و روغن زیتون اقاقیا-کوچک