• 22
  • سِت آبلیمو و روغن زیتون بلوط

سِت آبلیمو و روغن زیتون بلوط

BN1644

بنتاتی

ناموجود
وزن:
شامل: 2 بطری شیشه ای با دَرهای چوبی، 1 سینی چوبی<br /><br />گنجایش: 175 میلی لیتر<br /><br />اندازه: 11×7.8× 7.8 سانتی متر
مشخصات فنی

سِت آبلیمو و روغن زیتون بلوط