• 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • بطری IKEA مدل +IKEA 365 بزرگ

بطری IKEA مدل +IKEA 365 بزرگ

90279719

حجم: یک لیتر

محفظه قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

مشخصات فنی

بطری IKEA مدل +IKEA 365 بزرگ