• 95502005748953
  • d3839c24703335a599505f7561f6a09a
  • a159563d-5388-4564-b38d-15be0ad2ece8_i-ikea-rinnig
  • جای ظرف IKEA مدل RINNIG

جای ظرف IKEA مدل RINNIG

10387261

ایکیا

قیمت فقط شامل سینی آبریز میباشد.
225000
موجود
وزن:
مشخصات فنی

جای ظرف IKEA مدل RINNIG