گیره نگه دارنده IKEA مدل FINTORP

قلاب آویز
ایکیا
از قلاب ها برای ذخیره وسایل آشپزخانه خود روی دیوار استفاده کنید و بیشتر در کابینت و زیر شلوار خود جا دهید.<br /><br />می توان در راه آهن FINTORP آویزان کرد.<br /><br />می توان روی راه آهن FINTORP آویزان کرد.<br /><br />با سایر لوازم جانبی در سری FINTORP ترکیب می شود.
مشخصات فنی

گیره نگه دارنده IKEA مدل FINTORP

    سبد خرید

    جمع سبد : 0