• 18
  • سینی استیل براق بزرگ

سینی استیل براق بزرگ

BN1102

بنتاتی

ناموجود
وزن:
با کف صیقلی و پرداخت بسیار زیبا<br /><br /> اندازه: 2.3x32x 44 سانتی متر
مشخصات فنی

سینی استیل براق بزرگ