• 32
  • سرویس غذاخوری سبو - 6 نفره

سرویس غذاخوری سبو - 6 نفره

BN1654

بنتاتی

4791000
موجود
وزن:
آمیخته ی بینظیری از رنگ زرد اخرایی در زمینه آبی رنگ<br /><br />تمایز هر قطعه از سرویس با طراحی منحصر به فرد<br /><br />هُنر دست
مشخصات فنی

سرویس غذاخوری سبو - 6 نفره