• 32
  • بشقاب گود (خورش خوری) رنگ خاکستری  IKEA مدل DINERA

بشقاب گود (خورش خوری) رنگ خاکستری IKEA مدل DINERA

301.525.44

ایکیا

180000
موجود
وزن:
بشقاب سوپ خوری ایکیا به سفره های شما زیبایی را هدیه میدهد.
مشخصات فنی

بشقاب گود (خورش خوری) رنگ خاکستری IKEA مدل DINERA

  • اندازه محصول

  • قطر
    22 cm