بشقاب پذیرایی خورشید - 6 نفره

بشقاب
بنتاتی
آمیخته ی بینظیر رنگ قرمز آتشین در حاشیه متالیک ظرف، یادآور زیبایی خورشید<br /><br />حکاکی نگین های برجسته چشمگیر در حاشیه ظروف<br /><br />هُنر دست
مشخصات فنی

بشقاب پذیرایی خورشید - 6 نفره

    سبد خرید

    جمع سبد : 0