• 25
  • ظرف دکوراتیو IKEA مدل STOCKHOLM

ظرف دکوراتیو IKEA مدل STOCKHOLM

60311339

ایکیا

975000
موجود
وزن:
<br />کاسه را با تزئینات پر کنید یا به تنهایی از آن به عنوان یک شیء زیبا در نوع خود استفاده کنید.<br /><br />پاهای نرم کاسه را تثبیت کرده و از سطح زیرین محافظت می کند.<br /><br />برای تماس با مواد غذایی آزمایش و تأیید شده است.
مشخصات فنی

ظرف دکوراتیو IKEA مدل STOCKHOLM