• 6
  • کاسه شیشه ای IKEA مدل BLANDA

کاسه شیشه ای IKEA مدل BLANDA

100.572.51

ایکیا

ناموجود
وزن:
کاسه های تولید ایکیا با اندازه های مختلف برای استفاده در فضا های کوچک مفید می باشد.
مشخصات فنی

کاسه شیشه ای IKEA مدل BLANDA