فلفل ساب IKEA مدل IKEA 365+ IHARDIG

نمک و فلفل ساب
ایکیا

ارتفاع : 12.5 سانتی متر

قطر :6 سانتی متر

دارای تیغه های قدرتمند سرامیکی

مشخصات فنی

فلفل ساب IKEA مدل IKEA 365+ IHARDIG

    سبد خرید

    جمع سبد : 0