• 16
  • قاشق ، چنگال و چاقو IKEA مدل OSTRON

قاشق ، چنگال و چاقو IKEA مدل OSTRON

702.357.12

ایکیا

ناموجود
وزن:
<br />شامل: چنگال ، چاقو و قاشق ، 4 عدد.<br /><br />این محصول را قبل از استفاده برای اولین بار بشویید.
مشخصات فنی

قاشق ، چنگال و چاقو IKEA مدل OSTRON