• 4
  • سینی استیل دسته دار بزرگ

سینی استیل دسته دار بزرگ

BN1632

بنتاتی

ناموجود
وزن:
با کف صیقلی و پرداخت بسیار زیبا<br /><br /> اندازه: 2.3x32x 44 سانتی متر
مشخصات فنی

سینی استیل دسته دار بزرگ