• 26
  • سرویس کارد و چنگال 12 پارچه (1609)

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه (1609)

BN1907

بنتاتی

ناموجود
وزن:
طراحی مناسب و دسته های پهن به سرویس کارد و چنگال هویت بی همتایی بخشیده است <br /> <br />کشیدگی امروزی در طراحی این محصول، با اندازه ظروف امروزی، همخوانی بسیاری دارد <br /> <br />طراحی بسیار زیبا <br /> <br />دسته های پهن <br /> <br />اندازه متناسب و کلاسیک <br /> <br />سرویس 6 نفره
مشخصات فنی

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه (1609)