• 28
  • سرویس کارد و چنگال 12 پارچه (1611)

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه (1611)

BN1915

بنتاتی

ناموجود
وزن:
طراحی مناسب و دسته های ظریف، به سرویس کارد و چنگال هویت بی همتایی بخشیده است <br /> <br />کشیدگی امروزی در طراحی این محصول، با اندازه ظروف امروزی، همخوانی بسیاری دارد <br /> <br />طراحی بسیار زیبا <br /> <br />کارد با تیغه قوس دار مَحدب <br /> <br />دسته های ظریف <br /> <br />اندازه های متناسب
مشخصات فنی

سرویس کارد و چنگال 12 پارچه (1611)