• 10
  • چنگال IKEA مدل DRAGON

چنگال IKEA مدل DRAGON

300.903.82

ایکیا

ناموجود
وزن:
این محصول را قبل از استفاده برای اولین بار بشویید.<br />
مشخصات فنی

چنگال IKEA مدل DRAGON

  • اندازه محصول

  • طول
    16 cm
  • تعداد در بسته
    6 عدد