• 50
  • قوری شیشه ای صافی دار- 600 میلی لیتر

قوری شیشه ای صافی دار- 600 میلی لیتر

BN1682

بنتاتی

224000
موجود
وزن:
مناسب برای سِرو آب خیلی جوش یا خیلی سرد<br /><br />بدنه شیشه ای شفاف بروسیلیکات نمایانگر زیبایی شکفتن گل های چای<br /><br />بعد از دریافت نتیجه دلخواه از رنگ چای و دم نوش، به راحتی درِ قوری را بردارید و صافی را خارج نمایید<br /><br />صافی به محکمی در قوری جای گذاری شده است و در هنگام ریختن چای، تکان و لرزش ندارد<br /><br />تحمل گرما از 20- تا 130+ درجه سانتی گراد<br /><br />گنجایش: 600 میلی لیتر
مشخصات فنی

قوری شیشه ای صافی دار- 600 میلی لیتر