• 9
  • ظرف مایعات IKEA مدل LЁNSAM

ظرف مایعات IKEA مدل LЁNSAM

202.135.43

ایکیا

ناموجود
وزن:
حجم مناسبی از مایعات را در خود نگه میدارد و طراحی زیبایی دارد.
مشخصات فنی

ظرف مایعات IKEA مدل LЁNSAM