سرویس پارچ و لیوان سبو - 6 نفره

پارچ و تنگ
بنتاتی
آمیخته ی بینظیری از رنگ زرد اخرایی در زمینه آبی رنگ<br /><br />تمایز هر قطعه از سرویس با طراحی منحصر به فرد<br /><br />هُنر دست
مشخصات فنی

سرویس پارچ و لیوان سبو - 6 نفره

    سبد خرید

    جمع سبد : 0