• 14
  • 13
  • تراول ماگ IKEA مدل TROLIGTVISرنگ سبز

تراول ماگ IKEA مدل TROLIGTVISرنگ سبز

00429186

حفاظت دست از گرما

قابل استفاده تا 100 درجه سانتی گراد

قابل استفاده در ماشین ظرفشویی و ماکرویو

ارتفاع 12 سانتی متر

حجم 0.3 لیتر

مشخصات فنی

تراول ماگ IKEA مدل TROLIGTVISرنگ سبز