• 5
  • 4
  • فلاسک IKEA مدل  BEHOVD رنگ سبز

فلاسک IKEA مدل BEHOVD رنگ سبز

70353890

حجم : یک لیتر

مناسب برای نگهداری مایعات سرد و گرم

ارتفاع : 30

مشخصات فنی

فلاسک IKEA مدل BEHOVD رنگ سبز