جا شمعی IKEA مدل VÄRMER

چیدمان میز پذیرایی
ایکیا
شمع را در خود نگه میدارد و با شیار هایی که در اطراف خود دارد میتوان چند عدد از آن را کنار یکدیگر مانند پازل قرار دهید.
مشخصات فنی

جا شمعی IKEA مدل VÄRMER

  • اندازه محصول

  • طول
    10 cm
  • عرض
    5 cm
  • ارتفاع
    5 cm

سبد خرید

جمع سبد : 0