میز و صندلی کودک IKEA مدل LÄTT

صندلی کودک
ایکیا

طول میز : 63 cm

عرض میز :48 cm

ارتفاع میز :45 cm

عرض صندلی :28 cm

عمق صندلی :28 cm

ارتفاع صندلی : 28 cm

جنس : چوب کاج

 

مشخصات فنی

میز و صندلی کودک IKEA مدل LÄTT

    سبد خرید

    جمع سبد : 0