• 1
  • گلدان گل مصنوعی 3 IKEA سری FEJKA

گلدان گل مصنوعی 3 IKEA سری FEJKA

302.341.73

ایکیا

ناموجود
وزن:
گلدان های گل مصنوعی بسیار زیباست و طبیعی به نظر می رسد و نیاز به رسیدگی نیز ندارد.
مشخصات فنی

گلدان گل مصنوعی 3 IKEA سری FEJKA