• 15
  • گلدان فلزی IKEA سری SOCKER

گلدان فلزی IKEA سری SOCKER

301.556.70

ایکیا

ناموجود
وزن:
گلدان فلزی ساخت ایکیا بسیار و مقاوم است.
مشخصات فنی

گلدان فلزی IKEA سری SOCKER