• 32
  • شمع معطر فیروزه ای IKEA مدل BRÄCKA

شمع معطر فیروزه ای IKEA مدل BRÄCKA

502.776.56

ایکیا

ناموجود
وزن:
این شمع فضای معطر و دلنشینی برای شما ایجاد می کند
مشخصات فنی

شمع معطر فیروزه ای IKEA مدل BRÄCKA