• 46
  • شمع روی آب IKEA مدل FENOMEN

شمع روی آب IKEA مدل FENOMEN

501.384.44

ایکیا

هر بسته شامل 24 عدد می باشد
288000
موجود
وزن:
این شمع ها می توانند بر روی آب شناور باشند.
مشخصات فنی

شمع روی آب IKEA مدل FENOMEN