• 52
  • مجموعه شمع (صورتی) IKEA مدل BRÄCKA

مجموعه شمع (صورتی) IKEA مدل BRÄCKA

402.776.52

ایکیا

ناموجود
وزن:
مجموعه شمع های ایکیا برای شما نور ارامش بخشی تولید می کنند و فضا را دلنشین تر می کنند.
مشخصات فنی

مجموعه شمع (صورتی) IKEA مدل BRÄCKA