قاب عکس IKEA مدل KVILL بیضی

قاب عکس
ایکیا
تصویر بدون حاشیه، عرض: 13 سانتی متر<br />تصویر بدون حاشیه، ارتفاع: 18 سانتی متر<br />نقاشی داخل قاب ، ارتفاع: 15 سانتی متر<br />اندازه داخلی ، عرض: 9 سانتی متر<br />اندازه داخلی ، ارتفاع: 14 سانتی متر<br />عرض قاب: 19 سانتی متر<br />ارتفاع قاب: 24 سانتی متر
مشخصات فنی

قاب عکس IKEA مدل KVILL بیضی

    سبد خرید

    جمع سبد : 0