• سِت 8-ابزار نظافت

سِت 8-ابزار نظافت

BN1969

بنتاتی

ناموجود
وزن:
یک عدد تی دو طرفه با پارچۀ میکروفایبر سلوسیلک (هدیه)
<br />
<br />یک عدد تی سه گوش با سه سری گرد
<br />
<br />یک عدد میله تلسکوپی خم شو
<br />
<br />یک عدد گرد گیر خم شو
<br />
<br />یک عدد شیشه شوی
<br />
<br />یک عدد روپوش سلوسیلک تی دو طرفه
<br />
<br />یک عدد گیره ست جارو و خاک انداز قفلی
مشخصات فنی

سِت 8-ابزار نظافت