سبد حمام دوتایی IKEA مدل NORDRANA

وسایل حمام وسرویس بهداشنتی
ایکیا
<br />هر سبد از آنجایی که ساخته شده است بی نظیر است.<br /><br />می توانید سبد را به حالت ایستاده ذخیره کرده یا آن را با استفاده از حلقه آویزان کنید.<br /><br />می توانید ارتفاع سبد را با تاشو یا باز کردن لبه ها تنظیم کنید. لبه های تاشو سبد را پایدار می کند.<br /><br />اندازه: 1 عدد ارتفاع 5½ ، Ø5½ "و 1 عدد ارتفاع 6⅔ ، Ø6⅔".
مشخصات فنی

سبد حمام دوتایی IKEA مدل NORDRANA

    سبد خرید

    جمع سبد : 0