میله نگه دارنده وسایل IKEA مدل VOXNAN

وسایل حمام وسرویس بهداشنتی
ایکیا
این میله برای اویزان کردن انواع وسایل در حمام مانند برس یا حوله کاربرد دارد.
مشخصات فنی

میله نگه دارنده وسایل IKEA مدل VOXNAN

    سبد خرید

    جمع سبد : 0