• 12
  • قلاب نگه دارنده IKEA مدل BÄSTIS

قلاب نگه دارنده IKEA مدل BÄSTIS

600.953.21

ایکیا

ناموجود
وزن:
<br />ساخته شده از لاستیک نرم؛ بدون لبه های تیز برای مقابل زدن.<br />مواد مختلف دیواری به انواع مختلفی از دستگاههای ثابت نیاز دارند. از وسایل ثابت برای دیوارهای خانه خود استفاده کنید که جداگانه فروخته می شوند.
مشخصات فنی

قلاب نگه دارنده IKEA مدل BÄSTIS