• 34
  • دراور سه کشو IKEA مدل LENNART

دراور سه کشو IKEA مدل LENNART

30326177

ایکیا

780000
موجود
وزن:
با استفاده از این کشوها میتوانید نظم بهتری را به خانه هایتان بدهید.
مشخصات فنی

دراور سه کشو IKEA مدل LENNART