نظم دهنده IKEA مدل SKUBB

نظم دهی وسایل
ایکیا

برای میزان کردن ارتفاع کار میتوانید یکی از ردیف هارا تا کرده و محکم به پشت نظم دهنده ببندید.

از سفید کننده استفاده نشود.

اتو نشود.

شسته نشود.

زدودن گرد و خاک با یک محلول صابونی ملایم

مشخصات فنی

نظم دهنده IKEA مدل SKUBB

    سبد خرید

    جمع سبد : 0