• 18
  • 19
  • نظم دهنده لباس IKEA مدل SKUBB

نظم دهنده لباس IKEA مدل SKUBB

30290362

عرض 44 سانتی متر

عمق 55 سانتی متر

ارتفاع 19 سانتی متر

شسته نشود.

اتو نشود.

با پارچه نمناک تمییز شود.

مشخصات فنی

نظم دهنده لباس IKEA مدل SKUBB