• 8
 • پرزگیر IKEA مدل BÄSTIS

پرزگیر IKEA مدل BÄSTIS

90425626
مشخصات فنی

پرزگیر IKEA مدل BÄSTIS

 • اندازه محصول

 • تعداد ورق ها
  40 قطعه
 • طول
  22 cm
 • طول کل
  7.5 m