• 17
  • گیره نایلون IKEA  (دو سایز) مدل BEVARA

گیره نایلون IKEA (دو سایز) مدل BEVARA

10339171

ایکیا

112000
موجود
وزن:
با این بست در پلاستیک هارا محکم ببندید.
مشخصات فنی

گیره نایلون IKEA (دو سایز) مدل BEVARA